Sandblom & Company Utveckling AB

Ulrika Qvist

Vi har anlitat Sandblom & Company för en satsning på teamet, en teamutveckling. Christian har en enastående förmåga att skapa fina förutsättningar för trygga och öppna, men också utmanande dialoger och varvar skickligt med teoretisk kunskap om teamutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Vi fyllde tillsammans 3,5 dagar med fokus på teamet och det vi skapade under […]

Mikael Fellenius

Mediebranschen befinner i stor omvärldsförändring och strategiska vägval blir avgörande för företag inom sektorn för framtida konkurrensförmåga och position. Film i Västs ledningsgrupp har, med hjälp av Christian Sandbloms metodiska och beprövade processledning, genomfört en uppdaterad mål- och visionsformulering och strategisk plan. Vi rekommenderar varmt Christian som ledningsstöd och facilitator i strategi- och ledarskapsutvecklingsfrågor.

Gunilla Edmundsson och Nina Zita

Vi blev inbjudna till en kollegas ledningsgrupp och de beskrev för oss hur de med ditt stöd gjort en förändringsresa och att de nu tillsammans landat i ledningsgruppens uppdrag. De upplever att de i högre grad fokuserar på strategiska frågor inom prioriterade områden under sina ledningsgruppsmöten. De samarbetar lättare i mindre forum i frågor som […]

Malin Aronsson

Kungsbacka kommun har under flera år samarbetat med Christian på Sandblom & Company med utbildningar inom Utvecklande ledarskap och olika ledningsgruppsutvecklingsinsatser. Christian är mycket skicklig och kunnig och en väldigt uppskattad utbildare. Under 2022 inledde vi tillsammans med Christian en stor kommunövergripande satsning på att utbilda samtliga medarbetare i kommunen inom det utvecklande medarbetarskapet

Helena Balte

I arbetet med att utveckla styrning och ledning är mitt samarbete med Sandblom & Company värdefullt. De är väl förankrade i forskning och beprövad erfarenhet och är kunniga i frågor om ledarskapsutveckling. Genom sin kompetens, tydlighet och ödmjukhet är de ett stöd för mig för att hålla höjd och fokus i arbetet med organisations- och […]

Carina Halvord

I samband med att Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter, fyllde 15 år riktade vi blickarna 15  år framåt i tiden för att förstå hur vi kan göra mer nytta för fler. Det skickade iväg oss i ett omfattande utvecklingsprogram som på ett grundläggande sätt förändrar verksamheten. Som ett led i utvecklingen av ett NYTT Universeum adresserar […]

Marika Abrahamsson

Teoretisk grund och evidensbaserade metoder har varit självklara utgångspunkter för arbetet i att utveckla ledningsgruppens förmåga att samverka i komplexa frågor på strategisk nivå. Stringent, engagerat och med en stor dos värme har utbildaren, konsulten och handledaren Christian Sandblom bidragit till fördjupade kunskaper på flera plan utifrån att leda i förändring med mitt ledarskap, gruppen […]

Malin Kindstedt

Vi på ALFRED Consulting har sedan bolaget bildades 2015 haft en stark årlig tillväxt, parallellt med att vi har etablerat ett nytt varumärke på marknaden inom fastighet och byggbranschen. Vi har haft en kontinuerlig tillväxt sedan start, där vi gått från att vara tre anställda till att idag 2022 vara drygt 30st anställda på två […]

Fredrik Torstensson

Kommentar: Ett professionellt bemötande och agerande rakt igenom både i förberedelser och utförande. Kursledarna har uppvisat fingertoppsförmåga och anpassat innehåll och upplägg efter gruppen löpande med stor flexibilitet allteftersom beroende på vad som händer under tillfällena. Fått både gruppen och individen att känna sig trygga och öppna upp inför varandra vilket skapat förutsättningar för utveckling […]

Ulrika Granfors

Genom sitt långsiktiga partnerskap med oss i Kungsbacka känner Christian vår organisation, vårt mindset och den förflyttning vi vill åstadkomma. Det ger oss en flygande start på allt hans engagemang hos oss. Jag uppskattar särskilt Christians förmåga att på ett väldigt vänligt sätt utmana mig att verkligen göra de beteendeförändringar som krävs för att jag […]