Sandblom & Company Utveckling AB

Utveckling av ledningsgruppen för koncernstaben, Koncernkontoret VGR

Sandblom & Company genomför en utvecklingsinsats för koncernkontoret. Som alltid använder vi oss av MTAM för att skapa samsyn kring fenomenet ledningsgrupper och skräddarsyr upplägget efter de faktiska behov som finns i den aktuella gruppen.