Sandblom & Company Utveckling AB

Utveckling av koncernledningen inom Marks kommun

Sandblom & Company vann upphandlingen och är redan igång med utvecklingsarbetet. Ledningsgruppen har fått sitt första MTAM-resultat och arbetar redan men att genomföra den gemensamt framtagna handlingsplanen. Vi är nu mitt inne i en komplett kurs i Indirekt ledarskap (IL) som utgör en viktig del av den samlade insatsen.