Sandblom & Company Utveckling AB

Utvecklande medarbetarskap i Kungsbacka kommun

”I Kungsbacka växer framtiden”. Så lyder kommunens vision och äntligen har vi nått den tidpunkt då strålkastarna kan riktas mot medarbetarna.

 

6 april 2022 genomförde Kungsbacka den första fysiska utbildningsdagen då ett hundratal medarbetare intog Aranäs fina teater. Sedan dess har vi utbildat närmare 4 000 medarbetare.

Deltagarna delas upp i ett tjugotal kvalitativa reflektionsgrupper och varvar gemensamma moment med kvalitativa samtal om ledarskap, sitt personliga medarbetarskap och hur de båda samspelar i vardag och verksamhet.

 

Redan 2014 började vi resan mot nämnda framtid. Inledningsvis genom ett förlängt och skräddarsytt program för att utbilda samtliga chefer i Utvecklande ledarskap (UL). Parallellt har vi utvecklat det strategiska ledarskapet genom Indirekt ledarskap (IL) och MTAM i ledningsgrupperna. Dessa insatser har tillsammans lagt en utmärkt grund för att nästa bit ska passa in i det pussel som utgör helheten.

 

Genom att vi inom kommunen metodiskt använder oss av försvarshögskolans forskning (UL, IL, UM) skapas en enkelhet i att förstå delar och helhet. Modeller, illustrationer och begrepp känns igen vilket underlättar såväl lärande som kommunikation. Sammantaget ger det goda möjligheter att närma sig den faktiska visionen om ETT Kungsbacka, en organisation där alla delar hänger samman och där alla har Tillit, Engagemang för det gemensamma och en stark känsla av Delaktighet.

 

När vi nu kommit mer än halvvägs kan vi konstatera tydliga resultat. Chefer berättar återkommande om att de nu har samtal om ansvar, ledarskap, medarbetarskap, beteenden och annat som de tidigare inte kunnat prata om. Medarbetarna har gått från Omedvetna till Medvetna och förändringsprocessen är därmed i full gång.

Sammantaget är vi stolta men inte nöjda!