Sandblom & Company Utveckling AB

Utvecklande ledarskap (UL)

Sandblom & Company

Ledarskapet innebär olika

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna handlar det också om att både kunna fatta snabba beslut här och nu, tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut.

 

Under ”Ledningsgrupper” beskriver vi vikten av tydlighet uppifrån om man vill skapa engagemang och förståelse i en organisation. Ledningsgrupper på högre nivå består av ledare på indirekt nivå. Antingen i form av chefer som är chefer över chefer, eller av t.ex. HR-chefer som i sin stödfunktion vill nå två eller fler steg ut. Förståelse för hur ens direkt underställda förstår det övergripande syftet och äger förmåga att på ett anpassat sätt kommunicera det till nästa nivå är vad det indirekta ledarskapet handlar om. Varje nivå/mellanchef blir därmed en länk som avgör den samlade kedjans kvalitet.

Sandblom & Company Utveckling AB
Sandblom & Company Utveckling AB

För bästa effekt arbetar vi gärna med det indirekta ledarskapet (IL) i hela ledningsgruppen. Det arbetet svetsar inte bara samman gruppen, utan ger också medlemmarna goda möjligheter att agera likvärdigt och konsekvent – vilket i sin tur skapar trygghet, trovärdighet och tillit i övriga delar av organisationen.

Anmälningsformulär