Sandblom & Company Utveckling AB

MTAM för konsulter

Sandblom & Company

Bli certifierad konsult / användare av MTAM

Är du intresserad av att utveckla ledningsgrupper med stöd av MTAM? Sedan 2018 erbjuder Sandblom & Company Utveckling AB ett certifieringsprogram för erfarna konsulter.

Varför certifiera sig?

De som arbetar med utveckling av ledningsgrupper vet att dessa ställer krav på resultat. Därför har MTAM, utvecklingsverktyget för ledningsgrupper, skapats. Att certifiera sig ger både professionell utveckling och tillgång till ett tillförlitligt och beprövat mätverktyg för ledningsgrupper.

Efter certifieringen

Som certifierad har du licens att använda MTAM. Att vara certifierad innebär att du kan köpa in och arbeta med verktyg utvecklade av MTAM-Gruppen. Certifierade användare har också tillgång till framtida uppdateringar av verktyget. De har även möjlighet att delta i aktiviteter för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling. Detta innefattar bland annat ett årligt användarmöte där du tillsammans med andra användare kan utbyta erfarenheter, nätverka, ge feedback på verktyget och dess användning m.m.

Certifieringsprogrammet

Programmet består av tre delar. Inledningsvis träffas vi för en heldag då vi grundligt går igenom teori och forskning om ledningsgrupper. Vi lär oss att förstå MTAM, dess uppbyggnad och användningsområden – alltså hur vi som konsulter kan verka stödjande och faciliterande i syfte att bidra till ledningsgruppers utveckling. Vi arbetar reflekterande och tolkar gemensamt utifrån verkliga exempel så att du får förståelse för helhet och delar. Vi går också igenom de praktiska förutsättningar som krävs för att kunna använda MTAM direkt efter avslutad kurs.

I nästa steg genomför du en analys av en ledningsgrupp. Som kursledare stöder vi dig i detta arbete så att du känner dig trygg i programmets sista steg; genomförandet.

Därefter genomför du ett utvecklingstillfälle med dina valda ledningsgrupp. Efter detta stämmer vi av med varandra igen. Hur gick det? Vilka frågor kom upp? Hur kan du utvecklas i din konsultroll?

Efter dessa steg tror vi att du är mogen att arbeta med MTAM i ledningsgrupper på egen hand. Naturligtvis finns vi alltid här för eventuella frågor och fortsatt utveckling. Dessutom ses vi på de återkommande konsultträffarna.

Kostnad

Priset för certifieringsprogrammet är 20 000 kr (exkl. moms) och avser samtliga delar.
Avgiften inkluderar: Dokumentation, boken Ledningsgruppen, medlemskap i användarmöten samt handledning under certifieringsperioden.

När och var?

För ytterligare information om tid och plats, kostnader, mm. vänligen kontakta Christian på  christian@sandblomcompany.se eller 0705-350148

 

Kommande öppna utbildningar ser du under fliken ”Aktuella kurser”. För företag med flera konsulter skapar vi i regel skräddarsydda tillfällen.

Anmälningsformulär