Sandblom & Company Utveckling AB

Utveckling av konsulter

Sandblom & Company

Inom några områden är vi ledande och bidrar även till utveckling av andra konsulter

Sandblom & Company har inga anställda medarbetare. Istället har vi valt att handplocka underkonsulter till våra olika uppdrag. Däremot bidrar vi till utveckling och licensiering av andra konsulter som arbetar med utveckling av ledarskap och ledningsgrupper.

Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL)

Tidigare hade Försvarshögskolan personal på plats när nya konsulter skulle göra sin examination som handledare inom UL och IL. Nu har de istället utbildat ett antal erfarna konsulter som genomför en reguljär kurs tillsammans med den nyutbildade kollegan. Inom Sandblom & Company har vi den behörigheten och genomför vid väl valda tillfällen denna typ av insatser. Då vi sällan genomför öppna kurser inom UL och IL krävs i regel att den som vill anlita oss själv har ett deltagarunderlag.  

 

MTAM för utveckling av ledningsgrupper

Vi har ett mycket nära samarbete med MTAM-gruppen och utbildar regelbundet nya MTAM-konsulter. Ibland finns det aktuella datum (se Våra nyheter) som går att anmäla sig till, men du som är intresserad kan alltid ta en personlig kontakt för att få vidare information eller hitta ett datum som passar.

Att bli certifierad MTAM-konsult

Mer effektfull utveckling av ledningsgrupper och styrelser

Antalet seniora konsulter som använder det vetenskapligt framtagna verktyget MTAM växer kraftigt. Vi blir alltså allt fler som vi vill uppnå bästa möjliga effekt när vi utvecklar ledningsgrupper. Många konsulter använder fortfarande metoder som är anpassade för utveckling av grupper i allmänhet. Det är olyckligt då ledningsgrupper har ett annat uppdrag och en annorlunda funktion än övriga grupper. Ledningsgruppen fyller dessutom en för organisationen viktig strategisk funktion och förtjänar därmed att bli behandlad med både kunskap och respekt.

 

Sandblom & Company Utveckling AB

Mer effektfull utveckling av ledningsgrupper och styrelser

Antalet seniora konsulter som använder det vetenskapligt framtagna verktyget MTAM växer kraftigt. Vi blir alltså allt fler som vi vill uppnå bästa möjliga effekt när vi utvecklar ledningsgrupper. Många konsulter använder fortfarande metoder som är anpassade för utveckling av grupper i allmänhet. Det är olyckligt då ledningsgrupper har ett annat uppdrag och en annorlunda funktion än övriga grupper. Ledningsgruppen fyller dessutom en för organisationen viktig strategisk funktion och förtjänar därmed att bli behandlad med både kunskap och respekt.

Sandblom & Company utbildar, certifierar och stödjer konsulter som arbetar med MTAM. Licensieringen sker i tre steg. Att som konsult bidra till utveckling i en ledningsgrupp kräver gedigen erfarenhet. Att konsulten har tillräcklig erfarenhet av utvecklingsinsatser är därför en förutsättning för licensiering.

 

Det är först när samtliga tre steg har genomförts som du blir licensierad MTAM-konsult och får tillgång till den administration du behöver för att på egen hand genomföra kommande mätningar. Boken Ledningsgruppen av Otto Granberg och Harry Wallenholm utgör kurslitteratur och ingår i utbildningen.

Det är först när samtliga tre steg har genomförts som du blir licensierad MTAM-konsult och får tillgång till den administration du behöver för att på egen hand genomföra kommande mätningar. Boken Ledningsgruppen av Otto Granberg och Harry Wallenholm utgör kurslitteratur och ingår i utbildningen.

Våra erfarenheter av att använda MTAM

Det viktigaste skälet att använda sig av MTAM är att det ger konsulten synnerligen goda möjligheter att agera facilitator och på så vis hjälpa gruppen till professionell och effektfull utveckling.

Redan när vi berättar för en ledningsgrupp att vårt arbetssätt inkluderar MTAM ökar intresset för ett faktiskt samarbete.

Här på hemsidan kan du se om vi har utbildningstillfällen inplanerade men du är alltid välkommen att ta kontakt om du vill veta mer.