Sandblom & Company Utveckling AB

Organisationer

Sandblom & Company

Vi skräddarsyr våra insatser efter era behov

Vilka insatser som en given organisation behöver för en god utveckling beror på dess samlade förutsättningar och behov. Vårt arbete börjar därför alltid med en dialog där vi skapar samsyn mellan beställare och konsult. Förändringsresan bör gå från Nuläge till Önskat läge och därefter via aktiviteter. Ofta har man för bråttom och skyndar förbi dessa grundläggande förutsättningar i förhoppning att skapa effektivitet genom handling. Det är en genväg som ofta blir en senväg.

Sandblom & Company Utveckling AB

Organisationsförändring, ett exempel

Ett exempel på organisationsutveckling med Sandblom & Company är digitaliseringen av en offentlig organisation med över 6 000 anställda varav över 300 är chefer/ledare. Vi har skräddarsytt ett innehåll som under en fyraårsperiod skapar den struktur och det ledarskap som krävs för en så övergripande förändring. Vi utvecklar, projektleder och processleder genomförandet. 

 

De flesta av våra insatser är mindre omfattande än i exemplet ovan, men principen att förstå var kunden kommer ifrån, var den befinner sig och vart den ska innan vi skapar aktiviteter är densamma.

Sandblom & Company Utveckling AB

I en effektiv organisation förstår varje medarbetare sambandet mellan vision – affärsidé – mål – uppdrag – prestation – resultat. Att nå dit är ett både stort, långsiktigt och ständigt pågående arbete, men den som arbetar med frågan på rätt sätt kan räkna med positiv utveckling kring delaktighet, ansvarstagande, lojalitet och organisatoriskt resultat.

Utveckling av snabbväxande organisation

ALFRED CONULTING AB är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad. Företaget grundades 2015 och var då tre anställda. Redan samma år insåg de behov av att samarbeta med en organisationskonsult. Inom bolaget fanns anställda med erfarenhet av Sandblom & Company och en första kontakt togs. Samarbetet har sedan utvecklats i linje med ALFREDs enorma expansion och de är idag ett mycket väl ansett Gasellföretag.

Sandblom & Company Utveckling AB

Sandblom & Company stöder ALFRED med

ALFRED har idag ett trettiotal anställda och vårt samarbete utvecklas dynamiskt. 

Sandblom & Company

Recensioner från kunder

Malin Kindstedt
Grundare och VD

Malin Kindstedt

Vi på ALFRED Consulting har sedan bolaget bildades 2015 haft en stark årlig tillväxt, parallellt med att vi har etablerat ett nytt varumärke på marknaden inom fastighet och byggbranschen. Vi har haft en kontinuerlig tillväxt sedan start, där vi gått från att vara tre anställda till att idag 2022 vara drygt 30st anställda på två olika orter i Sverige. Då vi är ett konsultföretag har vår strategi från start varit att investera i vår personal och tidigt etablera en bra och hållbar ledarplattform. En av våra samarbetspartners har under vägen varit Christian Sandblom.  Med ett högt personligt engagemang och oerhörd förmåga att lyssna in och känna av sin kund har Christian varit ett viktigt och bra stöd i olika frågeställningar inom ledarskap för både mig som VD, och även för våra personalansvariga och dess medarbetare. Christian har med sin gedigna erfarenhet och kunskap inom utvecklande ledarskap varit ett mycket uppskattat och viktigt stöd i både etablering av en gemensam plattform på ALFRED och i vårt arbete med att kontinuerligt utveckla vårt ledarskap i takt med vår tillväxt och utveckling av företaget. Jag kan därför varmt rekommendera Christian Sandblom och Sandblom & Company.