Sandblom & Company Utveckling AB

Medarbetarskap

Sandblom & Company

Nu är tiden inne för utveckling av medarbetarna

Det finns mängder med forskning och litteratur om ledarskap. Betydligt mindre finns skrivet om medarbetarskapet, trots att medarbetarna inte bara är flest till antalet utan också är de som står för den huvudsakliga leveransen.

Ur ett generaliserande historiskt perspektiv har medarbetarens uppgift varit att med muskelkraft verkställa ledarens önskemål. Den tiden är förbi. Dagens medarbetare är ofta välutbildade, har komplexa uppgifter och har förmågan att själva hitta och processa information av olika slag. Det nya ledarskapet handlar inte om att tänka och beordra utan om att över tid utveckla medarbetaren och gruppen i linje med organisationens samlade uppdrag. Medarbetarskapet ska därmed ses som direkt sammanlänkat med ledarskapet.

Sandblom & Company Utveckling AB
Sandblom & Company Utveckling AB

I augusti 2022 gav Försvarshögskolan ut boken ”Utvecklande medarbetarskap” (UM). Redan 2003 lanserade man Utvecklande ledarskap (UL) och vi är många som har saknat motsvarande forskning för medarbetarskapet. Nu finns allmän tillgång till den nya forskningen om vilka beteenden som är framgångsrika för medarbetarens förhållande till uppgiften, kollegorna och arbetsgivaren.


Någon konceptutbildning finns dock inte på området. Sandblom & Company har däremot tagit fram flera upplägg som helt utgår ifrån forskning om medarbetarskapet och som bygger på den samlade modellen och inkluderar den självskattning som tagits fram av Försvarshögskolan.


Innan utgången av 2022 har vi utfört ett femtiotal skräddarsydda utbildningar som bygger på det Utvecklande medarbetarskapet och är därmed ledande på området.

Sandblom & Company

Några kommentarer om vad deltagare tyckt vid utbildning i medarbetarskap

Sandblom & Company Utveckling AB

Alla är medarbetare – och vissa medarbetare har ledaransvar. När alla har förståelse för helheten kan vi förvänta oss väsentliga framsteg när det kommer till tillit, engagemang och delaktighet hos alla inblandade.

Nu är tiden inne för utveckling av medarbetarna!