Sandblom & Company Utveckling AB

MTAM för ledningsgrupper

Sandblom & Company

MTAM för ledningsgrupper

2007 skapades MTAM, en unik plattform för forskning och ett verktyg för utveckling av just ledningsgrupper. Många konsulter använder verktyg som är anpassade för arbetsgrupper av olika slag. Det är olyckligt då ledningsgrupper har ett annat uppdrag och en annorlunda funktion än övriga grupper. Ledningsgruppen fyller dessutom en för organisationen viktig strategisk funktion och förtjänar därmed att bli behandlad med både kunskap och respekt.

 

Genom MTAM ger vi kunden en bas av forskning och teoretisk förståelse för ledningsgruppen som fenomen. Det ger oss också ett mätverktyg som är ovärderligt när vi ska staka ut vägen för de insatser som den specifika gruppen bäst behöver. Resultatet visar på gruppens styrkor, svagheter och grad av samsyn vilket är avgörande när vi tillsammans skapar en handlingsplan. Gruppen gör tre mätningar vilket ger oss ett ingångsvärde, ett värde som beskriver vart vi kommit i processen och ett slutvärde som visar på gruppens nya kapabilitet. Intressant, roligt och oerhört utvecklande, tycker våra kunder.

Sandblom & Company Utveckling AB
Sandblom & Company Utveckling AB

”VAD-dimensionen”

Gruppens VAD belyses genom tre underliggande faktorer;

 

Helhetssyn, Fokus och Agenda. Enkätens frågor utgår ifrån dessa tre områden och ger en samlad bild av hur gruppens medlemmar uppfattar den egna gruppens förmåga att utgå ifrån helheten – till skillnad ifrån de olika delar / områden / verksamheter / enheter som verksamheten består av. 

”HUR-dimensionen”

Gruppens HUR belyses genom fyra underliggande faktorer;

 

Samarbete, Struktur, Mognad och Identifikation. Enkätens frågor utgår ifrån dessa fyra områden och ger en samlad bild av hur gruppens medlemmar uppfattar den egna gruppens förmåga att arbeta tillsammans och tillvarata gruppens samlade potential

Sandblom & Company Utveckling AB