Sandblom & Company Utveckling AB

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap bygger på forskningen kring transformerande ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

UL inriktar sig på ledarens förmåga att vara ett föredöme, att visa personlig omtanke samt att inspirera och motivera. En utvecklande ledare skapar inre motivation hos sina medarbetare genom att prata värdegrund, vara en förebild och ta ansvar. Men också genom att både ge stöd och att konfrontera samt att uppmuntra medarbetarnas delaktighet och kreativitet.

Under det tjugotal år som Utvecklande ledarskap funnits på marknaden har forskning visat att det är den ledarmodell som har tydligast påverkan på såväl medarbetarnas utveckling som på det organisatoriska resultatet.
Sandblom & Company Utveckling AB

Utvecklande ledarskap anses vara den ledarmodell som bäst möter yngre generationers behov – och den ligger väl i linje med de senaste rönen inom neurovetenskapen.

Syftet med UL är att utveckla deltagarens ledarskap genom att

Vid en utbildning i UL för du större självinsikt och blir medveten om hur just du fungerar som person och som ledare. Under utbildningen får du träna på olika ledarstilar och lära dig metoder som inspirerar till engagemang, motivation och ansvarstagande.

 

En viktig del av utbildningen är att göra en personlig utvecklingsplan samt att dela erfarenheter och lärdomar med andra ledare.

Grundkursen innehåller och ger

Sandblom & Company Utveckling AB
Sandblom & Company Utveckling AB

Mellan grundkurs och fördjupningsdag arbetar du med implementering av din handlingsplan. Du får också uppgifter i syfte att skapa en utvecklande process där du själv, dina medarbetare och din chef görs delaktiga och engagerade.

 

Vid en UL-kurs med Sandblom & Company ingår alltid ett samtal med kursledningen mellan grundkurs och fördjupning. Det är ett av flera sätt för oss att säkerställa en processinriktad helhet där reflektionsarbete på hemmaplan är ett viktigt inslag.

Fördjupningsdagen innehåller och ger