Sandblom & Company Utveckling AB

Ledarskap

Sandblom & Company Utveckling AB

Förr i tiden var det rimligt att chefen var en duktig specialist som själv kunde, tänkte, planerade och beordrade för att i nästa steg utvärdera och bedöma medarbetarnas insatser. Den tiden är på de flesta håll förbi. Nu har vi välutbildade medarbetare som är kompetenta att själva och tillsammans planera, genomföra och utvärdera arbetet. Att uppgifterna dessutom har blivit mer komplexa gör att chefen inte längre kan vara expert inom alla uppgifter. Den moderna chefen/ledarens roll handlar idag om två saker:

Vi tror på att dagens chefer bör sträva efter en hög grad av utvecklande ledarskap. Alltså ett ledarskap som utvecklar både individ och organisation. Detta synsätt är grundläggande för alla våra utvecklingsinsatser för ledare och chefer. Vi erbjuder kompletta UL-kurser i linje med försvarshögskolans forskning och koncept. Vi har stor erfarenhet av att skräddarsy ett upplägg som är anpassat till en given organisation med dess specifika förutsättningar och behov.

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap bygger på forskningen kring transformerande ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog, relationsbyggande och närvaro med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

Indirekt ledarskap

Direkt ledarskap innebär att ledaren och den som blir ledd har möjlighet att reagera på varandras beteenden, mail eller telefonsamtal. I det indirekta ledarskapet finns inte denna möjlighet