Sandblom & Company Utveckling AB

Grupputveckling – att skapa effektiva team

Sandblom & Company

Är gruppen en arbetsgrupp?

En grundläggande fråga är vilka som ingår i arbetsgruppen. Vi träffar ofta på grupper med 15 – 30 medlemmar som tänker att de är en arbetsgrupp. De har ju samma chef, gemensamma möten, sitter i samma lokaler o.s.v. När vi frågar var och en vilka av kollegornas insatser de är beroende av för att själva kunna utföra sitt arbete på bästa sätt händer något. Det visar sig då att gruppen består av ett antal subgrupper. Inte sällan är dessa de faktiska arbetsgrupperna där det krävs samsyn kring syfte och mål samt tillit, öppenhet för ett gott arbete över tid. Det är olyckligt när grupper som inte är arbetsgrupper lägger stora resurser på att utveckla något som de inte behöver och som är dömt att misslyckas.

Sandblom & Company Utveckling AB
Sandblom & Company Utveckling AB

Vi har sett att kompetens om människors grundläggande psykologiska behov skapar goda förutsättningar för utveckling av en arbetsgrupp. Därtill behöver varje medlem ha förståelse för en grupps olika utvecklingsfaser och vilka beteenden som är gynnsamma för att mätta de behov som uppstår. En medarbetare som är omedveten om detta kan inte förväntas ta ansvar. En medarbetare som är medveten både vill och kan ta ansvar.


Vilka andra interventioner som kan bidra beror på den aktuella gruppen. Vi skapar inledningsvis en god bild av nuläget och arbetar sedan processinriktat och skräddarsytt med våra arbetsgrupper. Ofta är en kombination av ledarskap och medarbetarskap framgångsrik, men insatsen bör utgå ifrån individernas mognad, gruppens uppdrag, strukturer, processer, grad av komplexitet och de andra förutsättningar som gruppen har att förhålla sig till.

Sandblom & Company Utveckling AB

Utveckling av arbetsgrupper brukar vara oerhört uppskattat av medarbetarna och ger den trygghet, tydlighet, personlig utveckling och stolthet som vi alla behöver för att må och prestera i linje med vår samlade potential.


Vad gäller forskning på området är Wheelan, Schutz, Utvecklande medarbetarskap UM/Försvarshögskolan och Tengblad centrala för oss.  

Sandblom & Company

Recensioner från kunder

Ulrika Qvist
Kvalitets- och utvecklingschef

Ulrika Qvist

Vi har anlitat Sandblom & Company för en satsning på teamet, en teamutveckling. Christian har en enastående förmåga att skapa fina förutsättningar för trygga och öppna, men också utmanande dialoger och varvar skickligt med teoretisk kunskap om teamutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Vi fyllde tillsammans 3,5 dagar med fokus på teamet och det vi skapade under dessa dagar ligger kvar som en stabil plattform för vår fortsatta utveckling!