Sandblom & Company Utveckling AB

Tjänster

Sandblom & Company

Vi utvecklar!

Oavsett om vi anlitas för arbete med individer, grupper, ledningsgrupper, avdelningar, strukturer, kulturer eller hela organisationer strävar vi efter faktisk utveckling och förändring med bestående resultat.

 

Hur stor del av er samlade potential tas tillvara? Vad som krävs för att öka den siffran ör unikt för var och en av våra kunder. Vi brinner för att hitta och utveckla det som kunden behöver för att ta nästa steg. Först skapar vi samsyn kring riktningen och därefter genomför vi insatser som utvecklar.

 

Sandblom & Company består av ett brett konsultnätverk med lång erfarenhet av kvalitativ organisationsutveckling.

 

Varmt välkomna att ta kontakt för att prata utveckling med oss!

Sandblom & Company Utveckling AB

Våra tjänster

Tillsammans med specialister inom olika områden täcker vi in behov
av utveckling inom följande områden:

Organisationer

Organisationer

Vilka insatser som en given organisation behöver för en god utveckling beror på dess samlade förutsättningar och behov. Vårt arbete börjar därför alltid ...

Ledningsgrupper

Ledningsgrupper

Om målet är att få en hel organisation att fungera effektivt måste det börja rätt. Tänk på ”viskleken” Om budskapet är oklart redan från början finns det ingen ...

Ledarskap

Ledarskap

Förr i tiden var det rimligt att chefen var en duktig specialist som själv kunde, tänkte, planerade och beordrade för att i nästa steg utvärdera och bedöma ...

Grupputveckling

Grupputveckling

En grundläggande fråga är vilka som ingår i arbetsgruppen. Vi träffar ofta på grupper med 15 – 30 medlemmar som tänker att de är en arbetsgrupp. De har ...

Medarbetarskap

Medarbetarskap

Det finns mängder med forskning och litteratur om ledarskap. Betydligt mindre finns skrivet om medarbetarskapet, trots att medarbetarna inte bara är ...

Utveckling av konsulter

Utveckling av konsulter

Sandblom & Company har inga anställda medarbetare. Istället har vi valt att handplocka underkonsulter till våra olika uppdrag. Däremot bidrar vi till ...

Sandblom & Company hjälper er att öka effektiviteten genom att växla upp och utveckla hela
organisationer, ledningsgrupper, chefer och övriga medarbetare!

Sandblom & Company

Recensioner från kunder

Helena Balte
Förvaltningschef

Helena Balte

I arbetet med att utveckla styrning och ledning är mitt samarbete med Sandblom & Company värdefullt. De är väl förankrade i forskning och beprövad erfarenhet och är kunniga i frågor om ledarskapsutveckling. Genom sin kompetens, tydlighet och ödmjukhet är de ett stöd för mig för att hålla höjd och fokus i arbetet med organisations- och ledarskapsutveckling och särskilt i utveckling av ledningsgruppens inre arbete.

Marika Abrahamsson
Avdelningschef utbildningsförvaltningen

Marika Abrahamsson

Teoretisk grund och evidensbaserade metoder har varit självklara utgångspunkter för arbetet i att utveckla ledningsgruppens förmåga att samverka i komplexa frågor på strategisk nivå. Stringent, engagerat och med en stor dos värme har utbildaren, konsulten och handledaren Christian Sandblom bidragit till fördjupade kunskaper på flera plan utifrån att leda i förändring med mitt ledarskap, gruppen och organisationen som verktyg.

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

Ulrika Granfors

Genom sitt långsiktiga partnerskap med oss i Kungsbacka känner Christian vår organisation, vårt mindset och den förflyttning vi vill åstadkomma. Det ger oss en flygande start på allt hans engagemang hos oss. Jag uppskattar särskilt Christians förmåga att på ett väldigt vänligt sätt utmana mig att verkligen göra de beteendeförändringar som krävs för att jag och vi ska kunna ta de stora utvecklingskliv som krävs för framtiden.