Sandblom & Company Utveckling AB

Vi har anlitat Sandblom & Company för en satsning på teamet, en teamutveckling. Christian har en enastående förmåga att skapa fina förutsättningar för trygga och öppna, men också utmanande dialoger och varvar skickligt med teoretisk kunskap om teamutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Vi fyllde tillsammans 3,5 dagar med fokus på teamet och det vi skapade under dessa dagar ligger kvar som en stabil plattform för vår fortsatta utveckling!