Sandblom & Company Utveckling AB

Mediebranschen befinner i stor omvärldsförändring och strategiska vägval blir avgörande för företag inom sektorn för framtida konkurrensförmåga och position. Film i Västs ledningsgrupp har, med hjälp av Christian Sandbloms metodiska och beprövade processledning, genomfört en uppdaterad mål- och visionsformulering och strategisk plan. Vi rekommenderar varmt Christian som ledningsstöd och facilitator i strategi- och ledarskapsutvecklingsfrågor.