Sandblom & Company Utveckling AB

Teoretisk grund och evidensbaserade metoder har varit självklara utgångspunkter för arbetet i att utveckla ledningsgruppens förmåga att samverka i komplexa frågor på strategisk nivå. Stringent, engagerat och med en stor dos värme har utbildaren, konsulten och handledaren Christian Sandblom bidragit till fördjupade kunskaper på flera plan utifrån att leda i förändring med mitt ledarskap, gruppen och organisationen som verktyg.