Sandblom & Company Utveckling AB

Kungsbacka kommun har under flera år samarbetat med Christian på Sandblom & Company med utbildningar inom Utvecklande ledarskap och olika ledningsgruppsutvecklingsinsatser. Christian är mycket skicklig och kunnig och en väldigt uppskattad utbildare. Under 2022 inledde vi tillsammans med Christian en stor kommunövergripande satsning på att utbilda samtliga medarbetare i kommunen inom det utvecklande medarbetarskapet