Sandblom & Company Utveckling AB

I arbetet med att utveckla styrning och ledning är mitt samarbete med Sandblom & Company värdefullt. De är väl förankrade i forskning och beprövad erfarenhet och är kunniga i frågor om ledarskapsutveckling. Genom sin kompetens, tydlighet och ödmjukhet är de ett stöd för mig för att hålla höjd och fokus i arbetet med organisations- och ledarskapsutveckling och särskilt i utveckling av ledningsgruppens inre arbete.