Sandblom & Company Utveckling AB

Vi blev inbjudna till en kollegas ledningsgrupp och de beskrev för oss hur de med ditt stöd gjort en förändringsresa och att de nu tillsammans landat i ledningsgruppens uppdrag. De upplever att de i högre grad fokuserar på strategiska frågor inom prioriterade områden under sina ledningsgruppsmöten. De samarbetar lättare i mindre forum i frågor som inte behöver tas upp i hela ledningsgruppen. De har skapat ett öppnare arbetsklimat som präglas av tillit och deras arbetsglädje har ökat.
Vi blev så inspirerade av detta! Särskilt med tanke på att det stöd du gett dem är grundat i väl beprövade teorier och verktyg.
Vi tänker oss ett liknande upplägg och undrar om du skulle ha möjlighet att ta dig an ett sådant uppdrag?