Sandblom & Company Utveckling AB

Kommentar: Ett professionellt bemötande och agerande rakt igenom både i förberedelser och utförande. Kursledarna har uppvisat fingertoppsförmåga och anpassat innehåll och upplägg efter gruppen löpande med stor flexibilitet allteftersom beroende på vad som händer under tillfällena.
Fått både gruppen och individen att känna sig trygga och öppna upp inför varandra vilket skapat förutsättningar för utveckling och samarbete.