Sandblom & Company Utveckling AB

I samband med att Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter, fyllde 15 år riktade vi blickarna 15  år framåt i tiden för att förstå hur vi kan göra mer nytta för fler. Det skickade iväg oss i ett omfattande utvecklingsprogram som på ett grundläggande sätt förändrar verksamheten. Som ett led i utvecklingen av ett NYTT Universeum adresserar vi vårt ledarskap och medarbetarskap i syfte att skapa ETT Universeum där var och en av oss har samsyn om syfte och mål och med tillit, engagemang och en stark känsla av delaktighet får växa personligen och bidra till enastående kunduppleveser, medarbetarupplevelser och en långsiktig hållbarhet.

 

Med stöd av Christian Sandblom & Co har vi i vårt inre utvecklingsarbete fått en verktygslåda där vetenskapliga modeller och begrepp har hjälpt oss att med enkelhet förstå delar och helhet samt att få gemensam vokabulär och arbetssätt. Att innehållet är forskningsbaserat har varit viktigt för oss. Att Christian Sandblom själv har levererat med hög trovärdighet, lyhördhet, tydlighet och energi har varit avgörande. Det har stimulerat vårt lärande och vår löpande kommunikation runt dessa frågor. Effekterna av de workshops och arbeten vi har genomfört tillsammans har gett omedelbara positiva effekter samtidigt som vi fått grundläggande kunskaper och redskap för att uthålligt och långsiktigt arbeta med vår inre utveckling.