Sandblom & Company Utveckling AB

Sandblom & Company blir delägare i MTAM

Efter många års nära samarbete är samägande ett naturligt steg för framtiden. Efterfrågan på MTAM ökar stadigt hos både organisationer och konsulter och i allt fler upphandlingar ställs krav på att forskningen och det vetenskapliga mätverktyget ska användas.

 

MTAM AB äger den grundläggande forskning, kunskap och data som verktyget vilar på medan Sandblom & Company framför allt kan bidra med praktisk kompetens och pedagogisk förmåga. Tillsammans kan vi utveckla MTAM och tillvarata dess potential att bli det självklara valet vid utveckling av ledningsgrupper och styrelser.

 

Inte minst behöver information om MTAM spridas. Ännu är det många som använder verktyg för arbetsgrupper vid utveckling av ledningsgrupper, trots att ledningsgrupper har ett helt annat uppdrag. Dessutom konstaterar ledande psykometriker att MTAM som mätverktyg levererar en imponerande validitet och reliabilitet för det de mäter. Siffrorna är marknadens högsta.

 

Nu tar vi alltså nästa steg i vårt erbjudande om organisationsutveckling. I linje med Försvarshögskolans forskning om Indirekt ledarskap (IL) vet vi att en verksamhet byggs från högre organisatorisk nivå (styrelser och ledningsgrupper) och ut. Det gäller därmed att skapa hög grad av kapabilitet och samsyn där förändringsprocesserna börjar. MTAM erbjuder kunskap, funktion och inspiration i det arbetet.