Sandblom & Company Utveckling AB

Partille kommun

Sedan 2022 genomför vi går ett utvecklingsarbete för ledningsgruppen för Utbildningsförvaltningen inom Partille kommun. Som i alla ledningsgrupper skiljer vi på förvaltningens uppdrag och ledningsgruppens uppdrag, skapar tydlighet vad gäller olika syften, mål och riktningar för att uppnå samsyn och tillvaratagande av gruppens samlade potential. Arbetet beräknas pågå under hela 2023 och ska bidra till att en redan väl fungerande organisation ska kunna ta ytterligare steg i sitt ledningsarbete.