Sandblom & Company Utveckling AB

Om oss

Sandblom & Company

Förändring, organisationsutveckling och hållbara resultat

Förändring sker ständigt och överallt, planerat och oplanerat, i det stora och i det lilla. En del av förändringen pågår utanför den egna organisationen och man påverkas då oftast mer indirekt. Ibland handlar det dock om förändringar inom den egna verksamheten. I båda fallen är beredskapen för förändring en nyckelfaktor för överlevnad och framgång.


Varför existerar er organisation? Vilket syfte fyller ni? Vilka vill ni vara och hur ska ni ta er dit? I dessa grundläggande frågor börjar förändringsresan och här börjar också vårt arbete som konsulter. Vår ambition är att förstå varje kunds unika utgångspunk. När plattformen är formulerad, förstådd och accepterad i ledningen behöver den kommuniceras ner och ut i organisationens alla delar. Om det arbetet lyckas upplever medarbetare känsla av tillitengagemang för det övergripande uppdraget och delaktighet.

Sandblom & Company Utveckling AB
Sandblom & Company Utveckling AB

När vi har fått förståelse för era specifika behov börjar det roliga, nämligen förändringsarbetet. Kanske är det själva organisationsstrukturen som behöver förändras. Eller ledningsgruppens syfte och arbetssätt. Eller kanske riktningen för det samlade ledarskapet eller den interna kommunikationen. Det kan också vara någon grupp, chef/ledare eller medarbetare som behöver stöd för att dennes länk i kedjan ska stärkas. Eller något helt annat.

 

De första mötena med våra nya kunder är lika spännande som viktiga. Nyfikenheten i att förstå er blandas med möjligheten att bygga en väg som på ett så framgångsrikt sätt som möjligt tar  er från A till B.

 

Inom Sandblom & Company har vi lång erfarenhet som ger trygghet och vi litar på de väl beprövade teorier och vetenskapligt utformade processer som ligger till grund för vårt arbete. Till detta ger vi ett löfte om ett stort och personligt engagemang. Välkomna till oss!

Sandblom & Company

Recensioner från kunder

Carina Halvord
VD/CEO / Universeum

Carina Halvord

I samband med att Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter, fyllde 15 år riktade vi blickarna 15  år framåt i tiden för att förstå hur vi kan göra mer nytta för fler. Det skickade iväg oss i ett omfattande utvecklingsprogram som på ett grundläggande sätt förändrar verksamheten. Som ett led i utvecklingen av ett NYTT Universeum adresserar vi vårt ledarskap och medarbetarskap i syfte att skapa ETT Universeum där var och en av oss har samsyn om syfte och mål och med tillit, engagemang och en stark känsla av delaktighet får växa personligen och bidra till enastående kunduppleveser, medarbetarupplevelser och en långsiktig hållbarhet.   Med stöd av Christian Sandblom & Co har vi i vårt inre utvecklingsarbete fått en verktygslåda där vetenskapliga modeller och begrepp har hjälpt oss att med enkelhet förstå delar och helhet samt att få gemensam vokabulär och arbetssätt. Att innehållet är forskningsbaserat har varit viktigt för oss. Att Christian Sandblom själv har levererat med hög trovärdighet, lyhördhet, tydlighet och energi har varit avgörande. Det har stimulerat vårt lärande och vår löpande kommunikation runt dessa frågor. Effekterna av de workshops och arbeten vi har genomfört tillsammans har gett omedelbara positiva effekter samtidigt som vi fått grundläggande kunskaper och redskap för att uthålligt och långsiktigt arbeta med vår inre utveckling.