Sandblom & Company Utveckling AB

HumaNova blir en MTAM-konsult

Under 2022 utbildar och licensierar HumaNova sina konsulter i MTAM.

 

De flesta konsulter erbjuder fortfarande utveckling av ledningsgrupper genom t.ex. Group Developoment Questionary (GDQ) . Det är ett utmärkt verktyg för att mäta gruppers utveckling, men är inte anpassat för ledningsgrupper. Allt fler organisationer upptäcker fördelarna med att använda MTAM med den forskning och de mätmetoder som är direkt avsedda för just ledningsgrupper.

 

Vi välkomnar HumaNova till MTAM-nätverket och ser fram emot gott samarbete och god utveckling.