Sandblom & Company Utveckling AB

Sandblom & Company blir delägare i MTAM

Efter många års nära samarbete är samägande ett naturligt steg för framtiden. Efterfrågan på MTAM ökar stadigt hos både organisationer och konsulter och i allt fler upphandlingar ställs krav på att forskningen och det vetenskapliga mätverktyget ska användas.   MTAM AB äger den grundläggande forskning, kunskap och data som verktyget vilar på medan Sandblom & […]

Utvecklande medarbetarskap i Kungsbacka kommun

”I Kungsbacka växer framtiden”. Så lyder kommunens vision och äntligen har vi nått den tidpunkt då strålkastarna kan riktas mot medarbetarna.   6 april 2022 genomförde Kungsbacka den första fysiska utbildningsdagen då ett hundratal medarbetare intog Aranäs fina teater. Sedan dess har vi utbildat närmare 4 000 medarbetare. Deltagarna delas upp i ett tjugotal kvalitativa […]

MTAM för ledningsgrupper

Intresset för MTAM växer starkt hos både ledningsgrupper och konsulter. I upphandlingar ställs oftare krav på MTAM-kompetens och vi utbildar ständigt fler konsulter. Deltagarna får genom utbildningen licens och tillgång till kunskap och verktyg som bidrar till ökad effektfullhet i sitt arbete.   Vi ställer krav på att konsulten ska ha gedigen erfarenhet av arbete […]

HumaNova blir en MTAM-konsult

Under 2022 utbildar och licensierar HumaNova sina konsulter i MTAM.   De flesta konsulter erbjuder fortfarande utveckling av ledningsgrupper genom t.ex. Group Developoment Questionary (GDQ) . Det är ett utmärkt verktyg för att mäta gruppers utveckling, men är inte anpassat för ledningsgrupper. Allt fler organisationer upptäcker fördelarna med att använda MTAM med den forskning och […]

Utveckling av koncernledningen inom Marks kommun

Sandblom & Company vann upphandlingen och är redan igång med utvecklingsarbetet. Ledningsgruppen har fått sitt första MTAM-resultat och arbetar redan men att genomföra den gemensamt framtagna handlingsplanen. Vi är nu mitt inne i en komplett kurs i Indirekt ledarskap (IL) som utgör en viktig del av den samlade insatsen.

Ahlsell

På Ahlsell erbjuder man ett omfattande utbud av varor och tjänster inom bl.a. el, bygg, ventilation och personlig skyddsutrustning. Deras strävan är att göra tillvaron lite enklare för kunden, varje dag. Ahlsell samarbetar just nu med Sandblom & Company för att utveckla en av avdelningarna. För att lyckas med det arbetar vi både med ledningsgruppen […]

Domstolsverket

Sandblom & Company har i uppdrag att under de kommande åren leverera utbildning i ledningsgruppsutveckling till Sveriges domstolar.   Ett viktigt arbete som vi genomför med stolthet.

Partille kommun

Sedan 2022 genomför vi går ett utvecklingsarbete för ledningsgruppen för Utbildningsförvaltningen inom Partille kommun. Som i alla ledningsgrupper skiljer vi på förvaltningens uppdrag och ledningsgruppens uppdrag, skapar tydlighet vad gäller olika syften, mål och riktningar för att uppnå samsyn och tillvaratagande av gruppens samlade potential. Arbetet beräknas pågå under hela 2023 och ska bidra till […]