Sandblom & Company Utveckling AB

Välkommen till
Sandblom & Company

Vi erbjuder utveckling av organisationer, ledningsgrupper, ledare/chefer, arbetsgrupper och medarbetare.

Lång erfarenhet i kombination med beprövade teorier och vetenskapligt utformade processer ligger till grund för vårt arbete.

Till detta ger vi ett löfte om stort och personligt engagemang.

Om oss

Förändring, organisationsutveckling och hållbara resultat

Förändring sker ständigt och överallt, planerat och oplanerat, i det stora och i det lilla. En del av förändringen pågår utanför den egna organisationen och man påverkas då oftast mer indirekt. Ibland handlar det dock om förändringar inom den egna verksamheten. I båda fallen är beredskapen för förändring en nyckelfaktor för överlevnad och framgång.

 

Varför existerar er organisation? Vilket syfte fyller ni? Vilka vill ni vara och hur ska ni ta er dit? I dessa grundläggande frågor börjar förändringsresan och här börjar också vårt arbete som konsulter.

Sandblom & Company Utveckling AB
Våra tjänster

Vi utvecklar

Nedan ser du urval av våra tjänster. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring någon tjänst.

Organisationer

Organisationer

Vilka insatser som en given organisation behöver för en god utveckling beror på dess samlade förutsättningar och behov. Vårt arbete börjar därför alltid ...

Ledningsgrupper

Ledningsgrupper

Om målet är att få en hel organisation att fungera effektivt måste det börja rätt. Tänk på ”viskleken” Om budskapet är oklart redan från början finns det ingen ...

Ledare

Ledare

Förr i tiden var det rimligt att chefen var en duktig specialist som själv kunde, tänkte, planerade och beordrade för att i nästa steg utvärdera och bedöma ...

Grupper

Grupper

En grundläggande fråga är vilka som ingår i arbetsgruppen. Vi träffar ofta på grupper med 15 – 30 medlemmar som tänker att de är en arbetsgrupp. De har ...

Medarbetare

Medarbetare

Det finns mängder med forskning och litteratur om ledarskap. Betydligt mindre finns skrivet om medarbetarskapet, trots att medarbetarna inte bara är ...

Konsulter

Konsulter

Sandblom & Company har inga anställda medarbetare. Istället har vi valt att handplocka underkonsulter till våra olika uppdrag. Däremot bidrar vi till ...

Aktuella kurser

Här ser du vilka öppna kurser vi kommer att hålla framöver. Om ni är en hel organisation, grupp eller ledningsgrupp ber vi er att kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg.

Sandblom & Company Utveckling AB

Samverkan

Då vi inte själva anställer konsulter samverkar vi istället med andra företag. Sandblom & Company är officiell underkonsult för Ekan Management och Actea Consulting och har ett dubbelriktat och aktivt samarbete med dem båda.

 

HumaNova, Backström Impact och Leda20 är exempel på andra företag som vi har ett nära samarbete med.

 

De som anlitar Sandblom & Company har därmed tillgång till ett brett konsultnätverk som spänner över hela landet samtidigt som ni garanteras det nära och personliga samarbete som vi själva alltid står för.

Sandblom & Company

Recensioner från kunder

Helena Balte
Förvaltningschef

Helena Balte

I arbetet med att utveckla styrning och ledning är mitt samarbete med Sandblom & Company värdefullt. De är väl förankrade i forskning och beprövad erfarenhet och är kunniga i frågor om ledarskapsutveckling. Genom sin kompetens, tydlighet och ödmjukhet är de ett stöd för mig för att hålla höjd och fokus i arbetet med organisations- och ledarskapsutveckling och särskilt i utveckling av ledningsgruppens inre arbete.

Marika Abrahamsson
Avdelningschef utbildningsförvaltningen

Marika Abrahamsson

Teoretisk grund och evidensbaserade metoder har varit självklara utgångspunkter för arbetet i att utveckla ledningsgruppens förmåga att samverka i komplexa frågor på strategisk nivå. Stringent, engagerat och med en stor dos värme har utbildaren, konsulten och handledaren Christian Sandblom bidragit till fördjupade kunskaper på flera plan utifrån att leda i förändring med mitt ledarskap, gruppen och organisationen som verktyg.

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

Ulrika Granfors

Genom sitt långsiktiga partnerskap med oss i Kungsbacka känner Christian vår organisation, vårt mindset och den förflyttning vi vill åstadkomma. Det ger oss en flygande start på allt hans engagemang hos oss. Jag uppskattar särskilt Christians förmåga att på ett väldigt vänligt sätt utmana mig att verkligen göra de beteendeförändringar som krävs för att jag och vi ska kunna ta de stora utvecklingskliv som krävs för framtiden.

Sandblom & Company

Några av våra samarbetspartners, leverantörer & kunder

Nyheter och artiklar

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter och skriv en kort beskrivning kring vad du behöver så kontaktar vi er snarast.

Skicka oss ett meddelande