Organisationer

Ledningsgrupp

Vi skräddarsyr alltid våra insatser.

Vilka insatser som en given organisation behöver för en god utveckling beror på dess samlade förutsättningar och behov. Vårt arbete börjar därför alltid med en dialog där vi skapar samsyn mellan beställare och konsult. Förändringsresan bör gå från Nuläge till Önskat läge och därefter via aktiviteter. Ofta har man för bråttom och skyndar förbi dessa grundläggande förutsättningar i förhoppning att skapa effektivitet genom handling. Det är en genväg som ofta blir en senväg.

Att digitalisera en organisation med 6000 anställda
Ett exempel på organisationsutveckling med Sandblom & Larsson är digitaliseringen av en offentlig organisation med över 6 000 anställda varav över 300 är chefer/ledare. Vi har skräddarsytt ett innehåll som under en fyraårsperiod skapar den struktur och det ledarskap som krävs för en så övergripande förändring. Vi utvecklar, projektleder och processleder genomförandet. Detta uppdrag är samtidigt ett exempel på när vi specialutbildar underkonsulter för att hantera uppdragets bredd och säkerställa leverans
över tid.

De flesta av våra insatser är mindre omfattande än i exemplet ovan, men principen att förstå var kunden kommer ifrån, var den befinner sig och vart den ska innan vi skapar aktiviteter är densamma.

I en effektiv organisation förstår varje medarbetare sambandet mellan vision – affärsidé – mål –
uppdrag – prestation – resultat. Att nå dit är ett både stort, långsiktigt och ständigt pågående
arbete, men den som arbetar med frågan på rätt sätt kan räkna med positiv utveckling kring
delaktighet, ansvarstagande, lojalitet och organisatoriskt resultat.