Medarbetare / Grupper

Medarbetare_ny

Förändring startar med en individ
Att göra ”rätt saker” är alltid första steget. Medarbetarskapet är direkt kopplat till ledarskapet, men det är också ett ledarskap i sig. Att i vardagens alla mindre beslut styra sig själv och sina
kollegor är i högsta grad ett ledarskap, om än utan chefsmandat.
I samspelet mellan medarbetare och chefer är det avgörande i vilket grad man skapar och tillvaratar engagemang och arbetsglädje. Helt enkelt att i rätt balans mellan frihet och ansvar uppmuntras att nyttja sin fulla potential.

Tydlighet kring Mål och Roller är en förutsättning för ett gott medarbetarskap. Det är också viktigt att
förstå sina begränsningar i form av styrkor och överdrivna styrkor, hur och varför man fungerar ihop
med andra och vilka ens drivkrafter är. Att arbeta med medarbetarskap handlar således om
organisations-, och grupputveckling men också om ledarskap och personlig utveckling.