Utvecklande ledarskap

IMG_5554_klossar

”Utvecklande ledarskap” är en utarbetad metod med fokus på att stötta en utnämnd
ledare till en stolt och framgångsrik ledare.

Ledarskapet är organisationens smörjmedel. I årtusenden har människan med
intresse och fascination studerat ledarskapet och det finns oändliga mängder med
litteratur på området. Sedan ett tiotal år finns det också vetenskapligt framtagna
sammanställningar över denna litteratur och konstateranden kring vilket ledarskap
som leder till bästa möjliga Individuella utveckling och ett gott organisatoriskt resultat.
Denna sammanställning och vidare forskning i svenska förhållanden har gjorts av
Svenska Försvarhögskolan och har fått namnet” Utvecklande ledarskap” (UL), vilket
utgör en plattform i vårt arbete med att skapa effektivt ledarskap på alla nivåer.

Försvarshögskolan har utarbetat ett mycket framgångsrikt koncept för att öka graden
av utvecklande ledarskap på individnivå. I grund och botten handlar det dock om ett
förhållningssätt, ett sätt att vara, som ger bäst förutsättningar för både individens
utveckling som för ett gott organisatoriskt resultat.

Utvecklande ledarskap – UL
”Utvecklande ledarskap” är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på
resultatet i organisationen vilket också innebär ökad prestationsförmåga
och kundnöjdhet.

Forskarna har kunnat identifiera ett antal beteenden som kännetecknar
framgångsrika ledare:

  • De upplevs som föredömen i sitt sätt att agera och leva efter tydliga värderingar.
  • De visar personlig omtanke, ger stöd och hanterar konflikter på ett sätt som stärker individen.
  • De inspirerar och motiverar genom att delegera, ge förtroende och uppmuntra delaktighet och kreativitet.
  • Både medarbetarnas individuella utveckling och organisationens resultat gynnas.

Läs mer om ”Utvecklande ledarskap” på Förvarsmaktens hemsida: Försvarsmakten – Utvecklande ledarskap