Teori & Forskning

IMG_4897_MO_web  UL  IMG_5484_result  IMG_4853_MO_web

Våra hörnstenar avseende modeller och förhållningssätt
Sandblom & Larsson arbetar endast med vetenskapligt utvecklade och väl beprövade metoder och processer för en framgångsrik förändringsprocess och ett målbaserat resultat.

Vi har förstås de licenser och den erfarenhet som krävs för att tillvarata modern forskning inom alla våra arbetsområden.

•    När det gäller gruppers utveckling i allmänhet utgår vi ifrån Susan Wheelans forskning om hur man skapar effektiva team och mätverktyget GDQ för att ställa rätt diagnos vad gäller gruppens läge och behov.

•    Vid arbete med ledningsgrupper använder vi Management Team Assessment Model (MTAM) som är utvecklad av ett svenskt forskarteam i linje med senaste vetenskapliga rönen för kartläggning av ledningsgrupper. Läs gärna mer på http://www.mtam.se/

•    Vi arbetar ofta och gärna med Utvecklande ledarskap (UL), som är Försvarshögskolans förhållningssätt, modell och mätsystem för modernt och effektivt ledarskap. För er som vill se individuell utveckling OCH gott organisatoriskt resultat rekommenderar vi det Utvecklande ledarskapet.

•    Vi arbetar även med Indirekt ledarskap (IL), att leda genom andra. Indirekt ledarskap är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef och därmed behöva balansera såväl direktiv uppifrån som krav nedifrån.

•    När profilanalyser genom ökad förståelse för sig själv och andra kan bidra till mer effektiva individer och grupper använder vi IPU för såväl grundbeteende, anpassat beteende samt för analys av drivkrafter och EQ

 OBM, Organizational Behavior Management, är ett verktyg för att tillämpa beteendeanalys och inlärningspsykologi i samband med organisationsutveckling. OBM handlar om vad som styr våra beteenden och vad vi kan göra för att påverka dem. OBM är ett utmärkt komplement för att få andra modeller att fungera i praktiken och lyckas med förändringar i verksamheten.

•    Känsla av sammanhang, (KASAM) ligger oss också varmt om hjärtat. Den som i sitt uppdrag känner Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet mår sannolikt tillräckligt bra för att kunna prestera i linje med sin potential.

•    För individer som kan utvecklas genom terapeutisk behandling arbetar vi främst med Kognitiv beteendeterapi (KBT).