Omgiven av idioter

Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå. Av Thomas Erikson

”Omgiven av idioter” beskriver på ett konkret och underhållande vis en av världens mest kända metoder för att sortera olikheter inom mänsklig kommunikation. Med en vetenskaplig bakgrund analyserar och undersöker boken vardagens möten och ger konkreta hjälpmedel till hur du kan förstå de viktigaste skillnaderna mellan olika kommunikationsstilar. `Omgiven av idioter´ tar upp en av de vanligaste orsakerna till konflikter i vardagen: dålig kommunikation….

Vi har sedan tio år arbetat med utveckling av individer och grupper med hjälp av IPU och den färganalys som verktyget erbjuder. Man ska aldrig sätta en stämpel på någon, men genom att få ökad förståelse för sitt eget och andras beteende har vi sett hur grupper plötligt fått verktyg för att prata om sådant de tidigare inte kunnat närma sig – sett hur det har öppnat upp för stärkt relation, vilket i sig är en förutsättning för att på ett fritt och öppet sätt prata om uppgiften.

Genom IPU erbjuder vi inte bara analys av beteenden (HUR du gör), utan också vilka drivkrafter (VARFÖR du över huvudtaget gör) som ligger bakom dina beteenden. Det tredje benet IPU erbjuder handlar om EQ. Emotionell intelligens, EI, är vår förmåga att känna igen och förstå våra egna och andras känslor, att motivera oss själva och hantera känslor – hos oss själva och med andra. Det är att vara medveten om när känslor kan släppas loss och när de bör hållas igen. EI är därmed ett uttryck för emotionella centras funktion i samverkan med intellektuella centra. IPU EQ mäter och visar på styrkan hos vår emotionella intelligens.

Kontakta oss gärna för att diskutera om och hur IPU kan vara ett ett sätt för just er grupp att komma vidare i sin utveckling. Alltid i syfte att skapa öka effektivitet kopplat till uppgiften – förstås!