Arbetssätt

IMG_4782_MO2_web         IMG_4767_MO_web   Bildresultat för petra myhrman
Malin Larsson, Christian Sandblom och Petra Myhrman är tre konsulter som arbetar frekvent för Sandblom & Company

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår.”
Vi arbetar alltid anpassat till just Era förutsättningar och behov, i linje med Sören Kirkegaards första stycke ur dikten ”Till eftertanke”.

  • Framgångsrika organisationer har medarbetare som vill, kan och förväntas använda hela sin potential. För att medarbetarna på olika nivåer ska vilja och kunna behöver de känna trygghet och tillit samt göras verkligt delaktiga i Syfte, Mål och Roller. En sådan resa betalar sig inte bara i form av goda resultat utan också i personlig utveckling, stolthet och arbetsglädje.
  • Framgångsrika organisationer har medarbetare som både förstår, accepterar och är villiga att ta ansvar för utvecklingen. Framgångsrik förändring sker i samlad och gemensam kraft, i små steg och över tid.
  • Insikt är första steget mot förändring. Men bara det första.