MTAM för ledningsgrupper och licensiering för konsulter

Idag genomför vi en utbildning för konsulter som vill bli licensierade för att arbeta med MTAM.

Kravet vi ställer är att du som konsult ska vara erfaren vid arbete med processinriktad utveckling inom ledarskap. När vi arbetar med MTAM för ledningsgrupper är vi framför allt facilatorer som stödjer ledningsgruppen i deras eget utvecklingsarbete. Att vi som handledare har MTAM-verktyget till hjälp ger utmärkta förutsättningar för detta. Det är därmed av vikt att kunna styra gruppens utveckling utan att själv leda den. Som MTAM-konsult behöver du kombinera tydlighet med en tro på gruppens egna förmåga. Ofta är vägen i dessa sammanhang väl så viktig som målet!

Är du intresserad av MTAM för din ledningsgrupp eller är du konsult och vill bli en av oss som arbetar med utveckling utifrån forskning, mätinstrument och en faciliterande pedagogik är du varmt välkommen att höra av dig så berätta vi mer!