Fördjupat samarbete med MTAM-gruppen

Vi har i många år använt oss av MTAM, det forskningsbaserade verktyget för utveckling av ledningsgrupper. Under hösten 2018 fördjupades samarbetet med MTAM-gruppen vilket innebär att vi är delaktiga i utvecklingen av verktyget och dess psykometri. Vår samverkan innebär också ökade möjligheter att licensiera nya användare. Då MTAM-gruppen är lokaliserad i Stockholmsregionen arrangerar de licensieringsutbildningar inom sin geografiska närhet medan Sandblom & Larsson Utveckling AB genomför motsvarande utbildningar främst i västra och södra delarna av landet.

Genom detta samarbete ges vi ökade möjligheter att stärka såväl verktyget som användandet av detsamma. Nu kan ännu fler ledningsgrupper få stöd i sin utveckling vilket vi vet leder till  ökad effektivitet i såväl gruppen som i företaget/organisationen.

Redan i mars 2019 träffas vi igen för fortsatt utveckling. Vid detta tillfälle är samtliga licensierade konsulter inbjudna för att ta del av senaste rönen, skapa nätverk och utbyta erfarenheter för att bli ett ännu bättre konsultteam.