För konsulter

Bli certifierad konsult/användare av MTAM

Är du intresserad av att bli certifierad användare av MTAM? I Västra och Södra Sverige är det  Sandblom & Larsson Utveckling AB som genomför MTAM-gruppens certifieringsprogram.

Varför certifiera sig?
De som arbetar med utveckling av ledningsgrupper vet att dessa ställer krav på resultat. Därför har MTAM, utvecklingsverktyget för ledningsgrupper, skapats. Att certifiera sig ger både professionell utveckling och tillgång till ett tillförlitligt och beprövat mätverktyg för ledningsgrupper.

Vem bör certifiera sig?
Du kan vara erfaren organisationskonsult, HR-specialist, internkonsult, förändringsledare, forskare, eller ha annan liknande befattning.

Och sen då – när jag väl blivit certifierad?
Som certifierad har du licens att använda MTAM. Att ha licens innebär att du kan köpa och arbeta med verktyg utvecklade av MTAM-Gruppen. Certifierade användare har också tillgång till framtida uppdateringar av verktyget. De har även möjlighet att delta i aktiviteter för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling. Detta innefattar bland annat ett årligt användarmöte där du tillsammans med oss och andra användare kan utbyta erfarenheter, nätverka, ge feedback på verktyget och dess användning, mm.

Certifieringsprogrammet
Programmet består av två moduler under loppet av ca. 6 månader. Under mellantiden prövar man verktyget på sig själv, kursdeltagarna samt sina uppdragsgivare.

Inledningsvis träffas vi för en heldag då vi grundligt går igenom teori och forskning om ledningsgrupper. Vi lär oss att förstå MTAM, dess uppbyggnad och användningsområden – alltså hur vi som konsulter kan verka stödjande och faciliterande i syfte att bidra till ledningsgruppers utveckling. Vi arbetar reflekterande och tolkar gemensamt utifrån verkliga exempel så att du får en verklig förståelse för helhet och delar. Du får också med dig de praktiska förutsättningar som krävs för att kunna använda MTAM i praktiken.

I nästa steg genomför du en analys av en ledningsgrupp. Som kursledare stöder vi dig i detta arbete så att du känner dig trygg i programmets sista steg; genomförandet.

Därefter genomför du ett utvecklingstillfälle med dina valda ledningsgrupp. Efter detta stämmer vi av med varandra igen. Hur gick det? Vilka frågor kom upp? Hur kan du utvecklas i din konsultroll?

Efter dessa steg tror vi att du är mogen att arbeta ved MTAM i ledningsgrupper på egen hand. Naturligtvis finns vi alltid här för eventuella frågor och fortsatt utveckling. Dessutom ses vi på de återkommande träffarna då certifierade konsulter träffas för nätverkande och fortsatt utveckling.

Vad kostar certifieringsprogrammet?
Priset för certifieringsprogrammet är from. 2016 06 01 SEK 20 000 (exkl. moms) och avser samtliga etapper.
Avgiften inkluderar: Dokumentation, boken Ledningsgruppen, medlemskap i användarmöten samt handledning under certifieringsperioden.

När och var?
För ytterligare information om tid och plats, kostnader, mm. vänd dig till Malin eller Christian på malin@sandblomlarsson.se eller christian@sandblomlarsson.se

Kommande utbildningar ser du under fliken ”Aktuella kurser”.