Författararkiv: sandblomlarsson

MTAM för ledningsgrupper och licensiering för konsulter

Idag genomför vi en utbildning för konsulter som vill bli licensierade för att arbeta med MTAM.

Kravet vi ställer är att du som konsult ska vara erfaren vid arbete med processinriktad utveckling inom ledarskap. När vi arbetar med MTAM för ledningsgrupper är vi framför allt facilatorer som stödjer ledningsgruppen i deras eget utvecklingsarbete. Att vi som handledare har MTAM-verktyget till hjälp ger utmärkta förutsättningar för detta. Det är därmed av vikt att kunna styra gruppens utveckling utan att själv leda den. Som MTAM-konsult behöver du kombinera tydlighet med en tro på gruppens egna förmåga. Ofta är vägen i dessa sammanhang väl så viktig som målet!

Är du intresserad av MTAM för din ledningsgrupp eller är du konsult och vill bli en av oss som arbetar med utveckling utifrån forskning, mätinstrument och en faciliterande pedagogik är du varmt välkommen att höra av dig så berätta vi mer!

MTAM’s psychometric quality

In 2009 and 2010, a pilot test was conducted with approximately 200 people. The psychometric evaluation shows good reliability for all sub-indices and for the main dimensions WHAT and HOW. Factor analysis also shows that the questions belong to each factor according to the theoretical structure. Overall, the statistical analyses show that there is strong support for the MTAM-model.

Reliability

Cronbach’s alpha shows (2010) that the values fall within what are generally considered satisfactory levels (> .70).

Factor structure

A confirmatory factor analysis was performed (2010) which shows a simple structure and support for a seven-dimensional solution.

Further testing

In the spring of 2019, the MTAM Group conducted new psychometric tests of the tool. This time an in- depth analysis was carried out in which the entire MTAM-model was tested on an extended selection of individuals and groups (N = 867 & 70 groups). The size of the groups varied and had between 3 to 16 group members (Mean = 9.69; SD = 2.9) and data were collected on 1-3 occasions.

In all cases, data were collected at training events organized by certified MTAM-users. Slightly more than half (55%) of the individuals of the measured management teams worked in the public sector and the remaining (45%) worked in the private sector.

The tests again show that the MTAM-model to a good degree shows reliability and validity of the measurement and in practice. The study also shows that MTAM has the unique advantage of being

the only measurement tool of its kind able to detect differences on group level between two measurement occasions. This puts MTAM in a unique position to be used in management team development that no other instrument has.

Fördjupat samarbete med MTAM-gruppen

Vi har i många år använt oss av MTAM, det forskningsbaserade verktyget för utveckling av ledningsgrupper. Under hösten 2018 fördjupades samarbetet med MTAM-gruppen vilket innebär att vi är delaktiga i utvecklingen av verktyget och dess psykometri. Vår samverkan innebär också ökade möjligheter att licensiera nya användare. Då MTAM-gruppen är lokaliserad i Stockholmsregionen arrangerar de licensieringsutbildningar inom sin geografiska närhet medan Sandblom & Larsson Utveckling AB genomför motsvarande utbildningar främst i västra och södra delarna av landet.

Genom detta samarbete ges vi ökade möjligheter att stärka såväl verktyget som användandet av detsamma. Nu kan ännu fler ledningsgrupper få stöd i sin utveckling vilket vi vet leder till  ökad effektivitet i såväl gruppen som i företaget/organisationen.

Redan i mars 2019 träffas vi igen för fortsatt utveckling. Vid detta tillfälle är samtliga licensierade konsulter inbjudna för att ta del av senaste rönen, skapa nätverk och utbyta erfarenheter för att bli ett ännu bättre konsultteam.

Omgiven av idioter

Omgiven av idioter : hur man förstår dem som inte går att förstå. Av Thomas Erikson

”Omgiven av idioter” beskriver på ett konkret och underhållande vis en av världens mest kända metoder för att sortera olikheter inom mänsklig kommunikation. Med en vetenskaplig bakgrund analyserar och undersöker boken vardagens möten och ger konkreta hjälpmedel till hur du kan förstå de viktigaste skillnaderna mellan olika kommunikationsstilar. `Omgiven av idioter´ tar upp en av de vanligaste orsakerna till konflikter i vardagen: dålig kommunikation….

Vi har sedan tio år arbetat med utveckling av individer och grupper med hjälp av IPU och den färganalys som verktyget erbjuder. Man ska aldrig sätta en stämpel på någon, men genom att få ökad förståelse för sitt eget och andras beteende har vi sett hur grupper plötligt fått verktyg för att prata om sådant de tidigare inte kunnat närma sig – sett hur det har öppnat upp för stärkt relation, vilket i sig är en förutsättning för att på ett fritt och öppet sätt prata om uppgiften.

Genom IPU erbjuder vi inte bara analys av beteenden (HUR du gör), utan också vilka drivkrafter (VARFÖR du över huvudtaget gör) som ligger bakom dina beteenden. Det tredje benet IPU erbjuder handlar om EQ. Emotionell intelligens, EI, är vår förmåga att känna igen och förstå våra egna och andras känslor, att motivera oss själva och hantera känslor – hos oss själva och med andra. Det är att vara medveten om när känslor kan släppas loss och när de bör hållas igen. EI är därmed ett uttryck för emotionella centras funktion i samverkan med intellektuella centra. IPU EQ mäter och visar på styrkan hos vår emotionella intelligens.

Kontakta oss gärna för att diskutera om och hur IPU kan vara ett ett sätt för just er grupp att komma vidare i sin utveckling. Alltid i syfte att skapa öka effektivitet kopplat till uppgiften – förstås!

Vill du veta mer om ”Utvecklande ledarskap”?

UL – Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. (Försvarsmakten)

”UL” är en vetenskapligt utvecklad ledarskapsutbildning som ger resultat. Läs mer på Försvarsmaktens hemsida om teori och praktik bakom utbildningen. Och, inte minst, vad de kräver av oss för att vi ska få lov att utbilda och bli certifierade inom UL.

/Malin

Länk

Om du är intresserad av sunda gruppers påverkan på samhället så rekommenderar jag varmt att titta på den korta intervjun med Susan Wheelan.

Den amerikanska psykologiforskaren Susan Wheelans har utvecklat IMGD-modellen (Integrated Model of Group Development) som arbetar med en grupps utveckling i med fokus på dennes livscykel.

/Christian