Förändring, organisationsutveckling och hållbara resultat

                                                                                        

Förändring sker ständigt och överallt, planerat och oplanerat, i det stora och i det lilla. En del av förändringen pågår utanför den egna organisationen och man påverkas då oftast mer indirekt. Ibland handlar det dock om förändringar inom den egna verksamheten. I båda fallen är beredskapen för förändring en nyckelfaktor för överlevnad och framgång.

Varför existerar er organisation? Vilket syfte fyller ni? Vilka vill ni vara och hur ska ni ta er dit? I dessa grundläggande frågor börjar förändringsresan och här börjar också vårt arbete som konsulter. Vår ambition är att förstå varje kunds unika utgångspunk. När plattformen är formulerad, förstådd och accepterad i ledningen behöver den kommuniceras ner och ut i organisationens alla delar. Om det arbetet lyckas upplever medarbetare känsla av tillit, engagemang för det övergripande uppdraget och delaktighet.

När vi har fått förståelse för era specifika behov börjar det roliga, nämligen förändringsarbetet. Kanske är det själva organisationsstrukturen som behöver förändras. Eller ledningsgruppens syfte och arbetssätt. Eller kanske riktningen för det samlade ledarskapet eller den interna kommunikationen. Det kan också vara någon grupp, chef/ledare eller medarbetare som behöver stöd för att dennes länk i kedjan ska stärkas. Eller något helt annat.

De första mötena med våra nya kunder är lika spännande som viktiga. Nyfikenheten i att förstå er blandas med möjligheten att bygga en väg som på ett så framgångsrikt sätt som möjligt tar  er från A till B.

Inom Sandblom & Company har vi lång erfarenhet som ger trygghet och vi litar på de väl beprövade teorier och vetenskapligt utformade processer som ligger till grund för vårt arbete. Till detta ger vi ett löfte om ett stort och personligt engagemang. Välkomna till oss!